Objednajte sa na vyšetrenie online.

  055 / 633 04 48, 0905 449 222

Športové okuliare

športové okuliare1V súčasnej dobe existuje mnoho druhov športovej činnosti, ktorá často  vypĺňa naše voľné chvíle.  Pre niektorých samozrejme je športová činnosť spôsob obživy. Je preto mnoho faktorov ovplyvňujúcich optimálnu korekciu pri športe. Tie je veľmi potrebné zohľadniť pri výbere ako korekčného rámu, tak pri výbere korekčných šošoviek. Pretože len dokonalá korekcia vedie k dokonalej radosti a úspechom v športe.


Na trhu existujú tri druhy športových okuliarov pre korekciu jednotlivých ametropií:

• športové okuliare s veľkým prehnutím
• športové okuliare so systémom klipu na vnútornej strane
• športové okuliare so štandardným prehnutím

Pre všetky typy týchto športových okuliarov je spoločné, že poloha korekčných šošoviek pred okom je v podstatne odlišná od polohy šošoviek v štandardnom  korekčnom ráme Preto obyčajné korekčné šošovky sú málokedy vhodné pre športové obruby. Keďže poloha týchto šošoviek je šikmá dochádza pri pohľade cez tieto šošovky ku skresleniu obrazu a teda dochádza k jednotlivým zobrazovacím vadám. Aby sme týmto problémom predchádzali, je potrebné, aby tieto šošovky boli špeciálne upravované a optimalizované pre príslušný typ okuliarov. Firma Rodenstock vyvinula pre tieto požiadavky najrôznejších druhov športov a pre rôzne typy okuliarov program športových šošoviek.

Niečo z fyziky:

športové okuliareŠportové okuliare sú z funkčných a módnych dôvodov väčšinou viac prehnuté ako štandardné korekčné rámy. Z dôvodu väčšieho prehnutia stredu okuliarového rámu v nosníku (FSW) športových obrúb, väčšieho zakrivenia okuliarových šošoviek a v závislosti od typu obrúb a údajov pre centrovanie vzniká pred okom určitý uhol náklonu okuliarových šošoviek. Týmto uhlom náklonu vznikajú vedľajšie prizmatické účinky, astigmatizmus a refrakčné chyby.

Preto je potrebné zohľadňovať tieto špecifické vlastnosti športových obrúb. Aj napriek tomu však nie je možné úplne odstrániť vplyv fyzikálnych zákonov. Je potrebné dbať na to, že pri šikmom dopade lúčov na optickú plochu je rozloženie chýb zobrazenia nazálne/temporálne asymetrické. Asymetria je o to väčšia, o čo väčší je uhol náklonu okuliarovej šošovky pred okom zákazníka a tým je väčšia ametropia. Preto pri pohľade hlavne do strán môžu vznikať nerovnaké zrakové vnemy.