Otestujte si svoje videnie

Pri tomto teste sa pozrite na obrázok zo vzdialenosti približne 30 cm. Ak nosíte okuliare na blízko, mali by ste si ich nasadiť na tvár. Testujeme najprv obe oči naraz a potom každé jedno oko samostatne. Zamerajte sa na obrázok a odpovedajte si na nasledujúce otázky:

  • Vidíte čierny štvorec v strede sieťoviny?
  • Ak sa zameriate na fixný bod, vidíte celú mriežku?
  • Sú všetky linky v mriežke paralelné a čierne?
Tento test si opakujte z času na čas. Ak odpoviete NIE pre jednu alebo viac otázok, mali by ste navštíviť oftalmológa a poradiť sa s ním. Môže to byť dôsledok určitých patologických zmien na sietnici.


Test zorného poľa

Zorné pole je pre videnie veľmi dôležitou súčasťou, hlavne pre orientáciu a bezpečie. Rozsah zorného poľa si ľahko otestujeme na základe pera alebo ceruzky. Zoberte si do pravej ruky pero alebo ceruzku. Ľavou rukou si zakryte ľavé oko, keďže tento test prevádzame jednotlivo na každé oko zvlášť. Ruku, v ktorej držíte predmet, držte dĺžkou ruky pred tvárou. Zamerajte sa na držaný predmet a pohybujte rukou smerom do strany ale oko fixujte pred seba. V určitom bode sa pozorovaný predmet stratí. To isté zopakujte do druhej strany. Pokiaľ je zorné pole v poriadku, v smere temporálnom by sa mal uhol, kedy ešte vidíme predmet, pohybovať okolo 90°. Uhol nazálne by sa mal pohybovať okolo hodnoty 60°, keďže nos nám z časti obmedzuje zorné pole v tomto smere. Pokiaľ tieto hodnoty sú jednoznačne menšie mali by ste sa urýchlene poradiť s Vaším oftalmológom.

Tento test je len orientačný. Pre dokonalé vyšetrenie zorného poľa je potrebné vykonať tzv. perimetriu.